U bent hier: Home

Nieuws van het OCMW

OCMW hervat Jetse sociale coördinatie

OCMW hervat Jetse sociale coördinatie

Na een onderbreking van twee jaar, voornamelijk te wijten aan de gezond­heidscrisis, heeft het OCMW vorige maand zijn sociale coördinatie hervat. De sociale coördinatie is een overleg­platform tussen de sociale sector en de openbare en privégezondheidszorg.

OCMW hervat Jetse sociale coördinatie - Lees verder...

Hoge energiefacturen? Vraag hulp aan het OCMW!

Hoge energiefacturen? Vraag hulp aan het OCMW!

De energieprijzen swingen de pan uit en steeds meer gezinnen kunnen hun energiefactuur niet meer beta­len. Worstelt u ook met de hoge energiefacturen, aarzel dan niet om hulp te vragen aan het OCMW.

Hoge energiefacturen? Vraag hulp aan het OCMW! - Lees verder...

Financiële hulp om het nieuwe schooljaar aan te gaan

Financiële hulp om het nieuwe schooljaar aan te gaan

Zoals elke ouder weet, brengt het begin van het schooljaar veel uitga­ven met zich mee: schoolmateriaal, buitenschoolse activiteiten,… Deze opeenstapeling van kosten kan een bron van stress zijn voor ouders.

Financiële hulp om het nieuwe schooljaar aan te gaan - Lees verder...

Sociaal ActiePlan 2022-2027 en projectoproep

Sociaal ActiePlan 2022-2027 en projectoproep

In het verlengde van de Sociale rondetafel van 2013 en het actieplan 2015-2022, gingen de gemeente en het OCMW van Jette afgelopen herfst van start met een nieuw participatief proces met het Jetse verenigingsleven. Dankzij een vruchtbaar en diepgaand overleg kon de vinger gelegd worden op een aantal sociale problemen die zich binnen de gemeentegrenzen manifesteren en waarvoor concrete actievoorstellen aangedragen werden.

Sociaal ActiePlan 2022-2027 en projectoproep - Lees verder...

Nathalie Vandenbrande wordt nieuwe OCMW-voorzittter

Nathalie Vandenbrande wordt nieuwe OCMW-voorzittter

De definitieve aanstelling van Claire Vandevivere als nieuwe burgemeester van Jette zorgt voor enkele aanpassingen in het College, zowel qua samenstelling als qua bevoegdheden. Zo neemt Nathalie Vandenbrande de plaats in van Joris Poschet aan het hoofd van het OCMW.

Nathalie Vandenbrande wordt nieuwe OCMW-voorzittter - Lees verder...

Herlancering projectoproep wijkcomités

Herlancering projectoproep wijkcomités

Het OCMW van Jette herlanceert een projectoproep voor de wijkcomités die niet de tijd of de mogelijkheid hadden om de reageren op de eerdere oproep. De oproep kadert in de steun aan wijkinitiatieven in strijd tegen het isolement van de bevolking.

Herlancering projectoproep wijkcomités - Lees verder...

Document acties