U bent hier: Home / Maatschappelijk welzijn / Sociale dienst

Sociale dienst

De sociale dienst van het OCMW heeft als opdracht om elke persoon en elk gezin een menswaardig bestaan te laten leven.

'Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.' Artikel 1 van de organieke wet van 8 juli 1978.

Sociale hulp

De aangeboden hulp kan zowel van materiële, sociale, medische of zelfs psychologische aard zijn. Het team van maatschappelijke werkers, opgedeeld in wijken,:

  • Luistert naar u en onderzoekt uw sociale rechten en plichten.
  • Voert een sociaal onderzoek en adviseert u.
  • Begeleidt u, mits uw samenwerking, in het vinden van oplossingen voor de problemen waarmee u geconfronteerd wordt.

Financiële hulp

Het OCMW kent een leefloon (of equivalent leefloon) toe aan mensen die geen of onvoldoende bron(nen) van inkomsten hebben. Het OCMW kan ook tussenkomen op andere gebieden : gedeeltelijke of gehele betaling van onkosten, huurwaarborg, bemiddeling bij schuldeisers, medische kaart uitreiken, enz.

Het aanbod van het OCMW kan u terugvinden in de volgende rubrieken:

Bij uw bezoek aan ons OCMW zullen de onthaalbedienden u naar de bevoegde maatschappelijk werker doorverwijzen. Deze maatschappelijke werkers ontvangen enkel op afspraak, of tijdens de permanentie voor dringende zaken.

Sociale dienst van het OCMW
Via het onthaal van het OCMW
Sint-Pieterskerkstraat 47
02.422.46.11
Open van maandag tot vrijdag van 8.30u tot 12u en van 13.15u tot 16u