U bent hier: Home / Nieuws / OCMW hervat Jetse sociale coördinatie

OCMW hervat Jetse sociale coördinatie

Na een onderbreking van twee jaar, voornamelijk te wijten aan de gezond­heidscrisis, heeft het OCMW vorige maand zijn sociale coördinatie hervat. De sociale coördinatie is een overleg­platform tussen de sociale sector en de openbare en privégezondheidszorg.

De missies van de sociale coördina­tie draaien rond drie grote the­ma’s: de promotie van de gezondheid en het welzijn, de strijd tegen sociale en gezondheidsongelijk­heid en de preventie/strijd rond armoede, sociale uitsluiting en de non-take-up (niet-toegang tot en niet-gebruik van rechten. Deze eerste vergadering was bedoeld om de banden tussen de Jetse en Noordwest-Brusselse verenigingen enerzijds en de lo­kale publieke actoren (gemeente en OCMW) anderzijds, aan te halen.

Op korte termijn zullen de betrokken ac­toren werkgroepen vormen rond de grote thema’s (voeding, fysieke en mentale ge­zondheid, jonge kind,…) om de synergiën tussen de publieke en private actoren bloot te leggen.

Wie zich wenst aan te sluiten bij de Jetse sociale coördinatie of er meer informatie wil, kan mailen naar ahamama@jette.brus­sels.