U bent hier: Home / Nieuws / Het OCMW ten dienste van een steeds breder publiek

Het OCMW ten dienste van een steeds breder publiek

Wat is het OCMW? Wat is de taak van het OCMW en tot welk publiek richt het zich? Vragen waarop u meestal het volgende antwoord krijgt: “Het OCMW houdt zich bezig met armen, mensen zonder inkomen, zonder werk…”. Klopt dit? Niet helemaal…

Wat wel klopt is dat het OCMW een onthaalplaats is voor een kansarm publiek. De belangrijkste taak ervan is nu eenmaal hulp verlenen aan individuen die niet over de nodige middelen beschikken om een menswaardig bestaan te leiden. Als geen enkele oplossing nog een uitweg biedt, vormt het OCMW in dergelijke gevallen de laatste uitweg waar Jettenaren de nodige steun kunnen bekomen om hun leven opnieuw op de rails te krijgen.

Breder publiek

Tegenwoordig biedt het OCMW tal van diensten aan een veel breder publiek dat niet noodzakelijk hulpbehoevend is en soms zelfs behoort tot de middenklasse. Door het gebrek aan informatie, maar ook door het negatieve imago dat nog altijd rond het OCMW hangt, aarzelen velen nog te dikwijls om bij deze instelling aan te kloppen voor informatie, hulp of gewoon een luisterend oor.

Het spreekwoord ‘beter voorkomen dan genezen’ indachtig, zijn alle sociale actoren het er nochtans over eens dat mensen moeten aangemoedigd worden om informatie in te winnen en hulp te zoeken bij specialisten om hun problemen aan te pakken en niet te wachten tot ze in een negatieve spiraal terechtkomen. Uiteraard zijn, naast het OCMW, nog tal van verenigingen actief in de sociale sector (huisvestingsproblematiek, hulp bij huistaken, ouderschapssteun, budgetbeheer,…), maar is het soms moeilijk om door de bomen het bos te zien en het juiste aanspreekpunt te vinden. Dat is nu net waar het OCMW een rol kan spelen als open sociaal huis: het verstrekken van algemene hulp en informatie, mensen doorverwijzen naar gespecialiseerde diensten, ze geruststellen en luisteren naar hun plannen of problemen allerhande.

Sociaal huis

Toch loopt deze onthaalfunctie op het terrein niet van een leien dakje. De sociale diensten zitten dikwijls tot over hun oren in het werk, zodat hen de tijd ontbreekt om dergelijke vragen op een efficiënte manier te behandelen. Daarom heeft het OCMW van Jette een aanspreekpunt in het leven geroepen waar mensen terecht kunnen met hun algemene vragen. Sinds kort is er een maatschappelijk werker in dienst die het concept ‘sociaal huis’ concreet moet maken. Voor elke vraag van algemene aard kan u op afspraak bij haar terecht.

Als u met vragen zit van administratieve of juridische aard in het kader van sociale hulp, uw energiefactuur, problemen i.v.m. uw gezondheid of handicap, het beheer van uw maandelijks budget,…, aarzel dan niet om begeleiding te vragen aan het OCMW. En wacht vooral niet tot het te laat is!

Het OCMW van Jette
Sint-Pieterskerkstraat 47
02.422.46.11